Visueel denken (beelddenken) is de oorspronkelijke manier van mensen om informatie te verwerven en te verwerken. Vanuit het geheel, verbindingen leggend, zintuiglijk en met beeld.

Talig denken (begripsdenken) is een aangeleerde manier van informatie verwerven en verwerken. Vanuit details, op volgorde en met woorden en begrippen.

Omdat informatie door beelddenkers anders binnenkomt, kunnen zij op school problemen krijgen op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ons onderwijssysteem is voornamelijk verbaal ingesteld. Beelddenkers onthouden de lesstof beter als zij de informatie met al hun zintuigen kunnen verwerken: ruiken, zien, doen, horen en voelen. Maar dat kost tijd. Tijd, die er vaak niet is in ons onderwijssysteem.

Daar is wat aan te doen
Er zijn verschillende manieren om jouw beelddenkende kind te helpen zodat het op school beter mee kan, lekker in zijn/haar vel zit. Zo kunnen we aan de slag met de conceptmap of trainen we het omzetten van de lesstof naar een visuele manier van denken, door bijvoorbeeld voorwerpen, spelletjes of de trampoline te gebruiken. We zetten alle zintuigen op scherp, zodat het leren makkelijker gaat en je kind succeservaringen opdoet.

×